Harjoitteluvaihe

Harjoitteluvaihe on poistettu uuden lakiuudistuksen myötä vuonna 2018.